• 01
  • 03
  • 02

Zaključki okrogle mize »vzgoja, izobraževaje in rehabilitacija oseb s SAM«

SKUPNOST ORGANIZACIJ ZA
USPOSABLJANJE OSEB S POSEBNIMI
POTREBAMI V REPUBLIKI SLOVENIJI


OKROGLA MIZA

»VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN REHABILITACIJA
OSEB S   SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO (SAM)«
Ljubljana, 04.04.2007

ZAKLJUČKI

Spektroavtistična motnja, (avtizem in Aspergerjev sindrom) je razvojna motnja, ki traja vse življenje in vpliva na svojstven način komunikacije teh oseb in na težave v socialnih interakcijah.  Njihove kakovostno drugačne potrebe zahtevajo posebno razumevanje in načine obravnave. Ljudje s spektroavtistično motnjo imajo pogosto še druge dodatne motnje.

Otroci in mladostniki s spektroavtistično motnjo so vključeni v različne vzgojno izobraževalne programe, glede na njihove intelektualne, gibalne, socialne sposobnosti pa tudi glede na želje njihovih staršev. Pri tem strokovni delavci bolj ali manj uspešno usklajujejo dejanske potrebe otrok s spektroavtistično motnjo z zahtevami programa, šolskim okoljem in zahtevami staršev.

Razumevanje in izvajanje ustreznih pristopov dodatno otežujejo težave odkrivanja in diagnosticiranja teh oseb, težave usmerjanja v vzgojno izobraževalne programe po meri otrok in ob tem zagotavljanja ustreznih individualiziranih programov ter vključitve v delo in širše okolje, pa tudi nerešeno zagotavljanje ustrezne pomoči in svetovanje družinam, vzgojiteljem in učiteljem, samo poznavanje motnje in pripravljenost oziroma možnost strokovnega izpopolnjevanje strokovnih delavcev.


Udeleženci okrogle mize predlagamo naslednje:

- Na ravni države je potrebno načrtovati medresorsko in zagotoviti pravni okvir, ki bo osebam s spektroavtistično motnjo omogočil njihovim sposobnostim in potrebam ustrezno vzgojo, izobraževanje in delo ter uspešno in enakovredno vključitev oseb v družbo.

- Na ravni stroke je potrebno pristopiti multidisciplinarno, ter zagotoviti ustrezno zgodnjo diagnozo z oceno sposobnosti na podlagi meril Svetovne zdravstvene organizacije (DSM-IV - kriteriji za avtizem) in usmeritev v, za otroka, najustreznejši program.

- Potrebno je zagotoviti dobro spremljanje razvoja, za kar so potrebni popolni timi in usposobljeni strokovni delavci.

Vzgoja in obravnava otroka se ne začneta z vključitvijo otroka v vrtec ali šolo, temveč z rojstvom oziroma z odkritjem in diagnosticiranjem otrokovih motenj. Zaradi pomena vplivanja na otrokov razvoj v najzgodnejšem obdobju življenja, bi morali:

- zagotoviti ustreznejšo zgodnjo strokovno obravnavo otroku in pomoč in svetovanje njegovi družini. Le-ta mora temeljiti na specifičnih potrebah otroka in njegove družine ter na pravici do izbire.

- omogočiti potrebno različne organizacijske oblike pomoči in možnosti izvajanja vzgojno izobraževalnih programov, ter različne pristope in načine dela tako za osebe s spektroavtistično motnjo kot za njihove starše.

- vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki delajo s temi osebami je potrebno omogočiti stalno strokovna izpopolnjevanja in zagotoviti supervizijo.

- glede na specifične potrebe je potrebno vzpostaviti in zagotoviti delovne pogoje in možnosti zaposlovanja v različnih oblikah in pod različnimi pogoji.
Predlogi sledijo temeljnemu cilju: zagotoviti različne pogoje in možnosti, ki bodo osebam s spektroavtistično motnjo omogočili čimbolj običajne in kakovostne oblike življenja.

mag. Lidija Kastelic

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.