• 02
  • 01
  • 03

Zaključki občnega zbora 2007

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društvo defektologov Slovenije


OBČNI ZBOR

Rogaška Slatina, 2007

ZAKLJUČKI K TOČKI
»VIZIJA RAZVOJA SKRBI ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI«


1. Iz temeljne listine – Pravil Društva – izhaja osnovna naloga, ki je hkrati tudi najbolj splošna vizija: napredek strokovnega dela z osebami s posebnimi potrebami. Ker ima društvo sprejet tudi Kodeks etike, je razumljivo, da lahko poteka omenjeno strokovno delo samo v skladu s tem kodeksom.

2. Ker gre pri strokovnem delu z osebami s posebnimi potrebami za izjemno občutljivo in prepleteno interdisciplinarno področje z zelo različnimi problemi in rešitvami, v katerega so poleg oseb d posebnimi potrebami vključeni tudi starši in številni specializirani strokovnjaki, je enotna vizija lahko samo zelo splošna – pred tem pa bomo pripravili Nacionalni program skrbi za osebe s posebnimi potrebami.

3. Nacionalni program bo vseboval naslednje cilje in vsebine: pregled stanja, evidentiranje dobrih rešitev in težav, predlog optimalnih rešitev in strategij, kako jih doseči.

4. Delegati občnega zbora Društva so v razpravi dodali naslednje predloge k oblikovanju Nacionalnega programa in Vizije:
- V pripravah Nacionalnega programa bomo pregledali in ocenili realizacijo Strateških usmeritev, sprejetih pred 7 leti na Mednarodnem kongresu specialnih pedagogov Skupnosti Alpe-Jadran.
- Opredeliti je potrebno obdobje, za katerega pišemo Nacionalni program, npr.5 ali 10 let.
- Poleg nosilcev in rokov, je potrebno postaviti natančne in merljive cilje, kjer je to le mogoče.
- Na prvem sestanku nosilcev in članov Komisije za razvoj, je potrebno določiti vse podrobnosti glede prostora in načina dela.
- Izpostavljen je bil trenutno aktualen problem usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, kjer po nekateri informacijah ni dovolj prisoten specialni in rehabilitacijski pedagog/defektolog in je odločanje birokratsko in ne strokovno.

5. Delegati občnega zbora Društva sprejemajo predlagani koncept izdelave obeh dokumentov, vključno z roki in nosilci.

6. Organi društva in delovna telesa bodo ob tem nadaljevali tudi z drugimi predvidenimi aktivnostmi za napredek družbenega položaja in razvoj sistema za pomoč osebam s posebnimi potrebami, kot so: posveti v Državnem svetu RS, okrogle mize, publicistična dejavnost, odzivanje na pobude članstva in drugo.


Zapisal: mag. Jan Ulaga

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.