• 02
  • 03
  • 01

Zakon o osnovni šoli odgovor ministru

SKUPNOST ORGANIZACIJ
ZA USPOSABLJANJE OSEB S POSEBNIMI
POTREBAMI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Gospod minister dr. Milan Zver
MINISTRSTVO  ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Kotnikova
1000 Ljubljana

Datum: 3. 7. 2007


ZADEVA: POJASNILA O IZVAJANJU POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA


Spoštovani gospod minister dr. Milan Zver !

Zahvaljujemo se za vaš, vsekakor hiter odgovor, ki smo ga prejeli dne 26. 6. 2007, čeprav se z njim ne strinjamo, predvsem pa ne moremo strinjati. V dopisu z dne 8.6. 2007 smo ponovno poudarili, da je potrebno za otroke in mladostnike, ki so vključeni v Posebni program vzgoje in izobraževanja zagotoviti izvajanje programa do dopolnjenega 26. leta starosti. Gre za izenačitev pravic v izobraževanju! Zahtevamo namreč samo to, da se otrokom in mladostnikom z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju zagotovi pravica do redne oblike izobraževanja v enakem trajanju kot ostalim državljanom RS. Zato smo posebej poudarili, da umeščanje njihovih pravic v Zakon o osnovnih šolah ni primerno. V svojem dopisu navajate: «To je bila tudi edina možnost formalne ureditve izobraževanja omenjenih oseb v šolski zakonodaji. Izvajanje posebnega programa je bilo nemogoče umestiti v zakonodajo, ki ureja srednje splošno ali pa poklicno in strokovno izobraževanje oziroma višješolsko zakonodajo«. Ker iz pravnega vidika ne vidimo nomotehničnih zadržkov za umestitev takšnega poglavja v šolsko zakonodajo, vas prosimo, da nam to dodatno pojasnite. To pojasnilo je toliko bolj pomembno, ker ste Vladi RS posredovali tudi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Ob koncu moramo poudariti, da je vaša trditev, da ste na podlagi primerjalne analize izobraževanja otrok z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z drugimi državami EU ugotovili, da v drugih državah nimajo tovrstnega programa, milo rečeno zavajajoča. Res je, da je bilo s citirano analizo ugotovljeno, da v drugih državah nimajo tovrstnih programov, vendar ste pri tem očitno prezrli njegovo bistveno sporočilo, da imajo v drugih državah urejeno pravico do izobraževanja do 26. leta na drugačen način.  Pri tem ponovno opozarjamo, da za nas ni bistven način izvedbe, temveč priznanje in izvajanje temeljne človekove pravice po 52. členu Ustave RS. Glede na to, da sprejema posebni program najvišji organ na področju pedagoške stroke (za razliko od drugih izobraževalnih programov),  predlagamo, da se v času sistemskega urejanja, izvaja ta pravica na podlagi posebnega programa (13. člen ZOFVI).
Spoštovani gospod minister! Vljudno vas prosimo, da se osebno zavzamete za rešitev problema, da »Evropsko leto  enakih možnosti« ne bo le mrtva črka na papirju.

S spoštovanjem!

mag. Valerija Bužan
Predsednica Skupnosti organizacij za
usposabljanje Slovenije

mag. Lidija Kastelic
Predsednica Društva specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije


V vednost:
Državni svet Republike Slovenije
Urad varuhinje človekovih pravic Slovenije
Zveza Sožitje Slovenije
Gospa Mojca Škrinjar, generalna direktorica MŠŠ

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.