• 03
  • 02
  • 01

Dopis ministru dr. Zveru

SKUPNOST ORGANIZACIJ
ZA USPOSABLJANJE OSEB S POSEBNIMI
POTREBAMI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Minister dr. Milan Zver
MINISTRSTVO  ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Župančičeva 6
1000 Ljubljana


ZADEVA: POJASNILA O IZVAJANJU POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA


Spoštovani gospod minister dr. Milan Zver !

Ponovno vam pišemo zaradi problema pri izvajanju Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki  je zdaj, ko se razpravlja o Zakonu o osnovni šoli, še posebno pereč. Še toliko bolj, ker se novo šolsko leto naglo bliža.
O Posebnem programu, ki je namenjen učencem z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, smo razpravljali tudi na posvetu v Državnem svetu pred letom dni, kjer smo bili veseli vaše osebne prisotnosti. Sledili so razgovori z odgovornimi na vašem ministrstvu; standardi in normativi so bili nekoliko dodelani. Žal pa se ni nič spremenilo v zvezi s poglavitno težavo – s sistemsko umestitvijo tega programa v šolsko zakonodajo.
Zato ponavljamo:
Za te učence je poleg kurikularnih posebnosti glavna prilagoditev vzgoje in izobraževanja daljše izvajanje programa – do dopolnjenega 26. leta starosti. Zato program nikakor ne sodi v Zakon o osnovni šoli, čeprav gre seveda v določenem obdobju tudi za osnovnošolsko starost učencev, ampak že ves čas predlagamo, da se ustrezno tolmači 13. člen ZOFVI, ki pravi, da trajanje izvajanja (šolanja) določa program. Ta je to tudi določil in pristojni Strokovni svet za splošno izobraževanje Slovenije ga je sprejel.
Spoštovani gospod minister! Ponovno vas prosimo, da – v  Evropskem letu  enakih možnosti – vaše strokovne službe konstruktivno pristopijo k rešitvi nastalih zadreg pri izvajanju Posebnega programa vzgoje in izobraževanja.

S spoštovanjem!
mag. Valerija Bužan
Predsednica Skupnosti organizacij za
usposabljanje Slovenije

mag. Lidija Kastelic
Predsednica Društva specialnih
in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.