• 03
  • 01
  • 02

Zaključki strokovnega posveta o izvajanju posebnega vzgojno-izobraževalnega programa za osebe z motnjami v duševnem razvoju

Sistematično izobraževanje oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji poteka že od leta 1965. Praviloma so bile te osebe v izobraževanju do vstopa v prilagojene oblike dela, torej do 21., nekateri pa tudi do 23. ali 24. leta starosti. V tem obdobju pozitivna praksa vseskozi potrjuje ugotovitve strokovnih analiz, da te osebe potrebujejo poleg ostalih prilagoditev predvsem več časa in da napredujejo tudi še po obdobju obveznega osnovnega šolanja.

V skladu s temi strokovnimi ugotovitvami in izkušnjami v praksi je bil ob pripravah programov za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami izdelan Posebni program vzgoje in izobraževanja, ki ga je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje Slovenije (Uradni list št. 102/2005). Posebni program vzgoje in izobraževanja ni le program osnovne šole, temveč program njihovega celostnega šolanja – in le kot celota predstavlja izenačevanje možnosti za učenje vsem otrokom, mladostnikom in odraslim osebam.

Udeleženci strokovnega posveta ugotavljamo:
- da se mora izvajanje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki se bo začelo jeseni 2006, uveljaviti le kot celota, torej na vseh treh ravneh: predšolski, osnovnošolski in na ravni usposabljanja za življenje in delo;
- da s predlogom za izvajanje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja ne širimo pravic oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, temveč gre zgolj za javno povedano in javno priznano izenačevanje možnosti za vzgojo in izobraževanje in za njihov optimalni razvoj in nediskriminacijo;
- da s predlogom za izvajanje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja kot celote zgolj urejamo in nadgrajujemo področje vzgoje in izobraževanja oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju (gre za urejanje znotraj obstoječega stanja);
- da je Posebni program vzgoje in izobraževanja (ki v skladu s 13. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja trajanje programa določa sam), specifičen, saj gre za enovit program, ki ga formalno ni mogoče enostavno umestiti niti zgolj v osnovno šolo, niti v srednjo ali katerokoli drugo šolo;
- da je izobraževanje otrok in mladostnikov, torej tudi tistih, ki so v socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, integralni del šolskega sistema – in da za vse veljajo enaki standardi in normativi, ne glede na to, kje se šolajo.

Zato udeleženci strokovnega posveta pozivamo Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da znotraj obstoječega stanja poiščeta pozitivne rešitve in formalno uredita slede:

1. jasno določiti status Posebnega programa vzgoje in izobraževanja in ga ustrezno umestiti v šolsko zakonodajo in sicer v Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
2. zagotoviti izvajanje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja za vse otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju kot integralni del šolskega sistema;
3. zagotoviti izvajanje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja v celoti t.j. na vseh treh ravneh;
4. izdelati standarde in normative za izvajanje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki bodo zagotavljali delo v skladu s programom;
5. zagotoviti pogoje za izvajanje Posebnega programa vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2006/2007;
6. imenovati komisije za usmerjanje, ki bodo v skladu s strokovnimi ugotovitvami, učencem, ki to želijo, omogočile nadaljnje izobraževanje že jeseni 2006;
7. vsa navedena izhodišča iz prejšnjih točk se smiselno izvajajo in uporabljajo tako v šolskih ustanovah kot v socialno varstvenih zavodih za usposabljanje;
8. v socialno varstvenih zavodih za usposabljanje je potrebno zagotoviti pogoje za izvajanje izobraževalnega programa in sicer predvsem z vpisom teh zavodov v šolski register, z dolžnostjo opravljanja strokovnih izpitov pedagoških delavcev na pedagoškem področju, napredovanja v strokovne nazive ter inšpekcijskim nadzorom.

V Ljubljani, 19. junija 2006

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.