• 01
  • 03
  • 02

Predlog za dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/
Društvo defektologov Slovenije
Vojkova 41
1000 Ljubljana

Datum: 31.05.2005

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova 5
1000 Ljubljana

ZADEVA: Predlog za dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Spoštovani,
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društvo defektologov Slovenije združuje specialne in rehabilitacijske pedagoge/defektologe po strokovni izobrazbi, socialne pedagoge in druge strokovne sodelavce s področja vzgoje, izobraževanja, zdravstva, varstva, usposabljanja in zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Društvo združuje preko 1000 članov iz vse Slovenije.

Naše društvo v okviru svoje dejavnosti, na različnih javnih posvetih in okroglih mizah že več let daje pisne pobude in opozarja na zakonsko ureditev zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami. Ob spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dajemo ponovno pobudo, da se dopolni 23. člen zakona tako, da bo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam zagotovljena nujno potrebna strokovna, multidisciplinarna in interdisciplinarna zgodnja obravnava od odkritja motnje oziroma težave otroka pa vse do vključitve v nadaljnji vzgojni in/ali izobraževalni program. Na normativni in izvedbeni ravni.

Zato predlagamo dopolnitev 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da se bo glasil:

Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev:
-
»- zgodnje odkrivanje in celovita zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami.«

Utemeljitev:

Temeljno načelo skrbi za otroke s posebnimi potrebami v svetu in pri nas je, čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb in takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in otrokovi družini.

Zgodnje odkrivanje mora biti v pristojnosti zdravstvenih institucij, od porodnišnic do specialističnih zdravstvenih služb. Vsak otrok, ki je evidentiran kot otrok s posebnimi potrebami bi moral imeti možnost zgodnje sistematične obravnave, ki bi izhajala iz potreb posameznega otroka. Za zagotovitev mreže za zagotavljanje potreb zgodnje pomoči otrokom bi bilo potrebno formalizirati evidenco pojavljanja populacije otrok s posebnimi potrebami ter njihovo uporabo.

Zgodnje obdobje je zelo pomembno obdobje otrokovega življenja. In znano je, da v tem zgodnjem obdobju otrok zamujenih izkušenj, na osnovi katerih razvija spretnosti, veščine, sposobnosti, v kasnejšem starostnem obdobju ne more ali zelo težko v celoti nadoknadi.

Otrokom s posebnimi potrebami – z motnjami v razvoju je skupna značilnost v težavah zaznavanja. Zato v prvih meseci in prvih letih življenja potrebujejo posebne spodbude, da se naučijo zaznati različne dražljaje, da se jih naučijo diferencirati, da si na temelju nenehnega utrjevanja posamezne izkušnje tudi zapomnijo ter jih ob novih izkušnjah povežejo in uporabijo. To je hkrati osnova za razvoj otrokove pozornosti, za oblikovanje predstav, razumevanje pojmov, odnosov, za razvoj gibanja, govora, mišljenja, čustvovanja, socialnega zorenja. Zelo pomembno je, kako je otrok spodbujan ob pridobivanju teh (prvih) izkušenj in ob oblikovanju ustreznih predstav in pojmov. Zato ni vseeno kdo vzpodbuja razvoj otroka s posebnimi potrebami in kako.

Zgodnjo pomoč in obravnavo ne potrebuje le otrok, temveč tudi otrokova družina. To je eno najtežjih obdobij življenja vsake družine, saj se družina sooča z povsem novimi, v večini nepričakovanimi izzivi. Starši potrebujejo pomoč in spremljanje pri delu z otrokom za ustvarjanje čim ugodnejših pogojev za otrokov razvoj, za odkrivanje in razumevanje otrokovih potreb in potreb njih samih in za ohranitev mentalnega zdravja celotne družine. Le tako bodo lahko tudi sami nadalje uspešno delovali v družini, na delovnem mestu in v družbi.

Zato je zgodnje odkrivanje ter zgodnje, sistematično in kontinuirano spodbujanje otrokovih potencialov, blaženje motenj, preprečevanje posledic motenj ter zagotavljanje programov in pomoči otroku in družini tako bistvenega pomena za razvoj otrokovih danih potencialov, s tem za razvoj njegove osebnosti ter v dobi odraslosti za participacijo družbi in za ohranitev mentalnega zdravja družine, v kateri otrok živi.

Spoštovani,

vljudno prosimo, da upoštevate predlog in napore naše stroke, da bi z zgodnjim odkrivanjem in s takojšnjo celovito pomočjo, pomagali otrokom s posebnimi potrebami v ključnem razvojnem obdobju. Za otroke s posebnimi potrebami, za njihove starše pa tudi širše, za družbo, je upoštevanje predloga vitalnega pomena.

Hvala za razumevanje.

Lepo pozdravljeni!

Predsednica Društva specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov Slovenije
mag. Lidija Kastelic

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.