• 01
  • 02
  • 03

XIII. izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektološki izobraževalni dnevi- zaključki

XIII. IZOBRAŽEVALNI DNEVI SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE/DEFEKTOLOŠKI IZOBRAŽEVALNI DNEVI

ZAKLJUČKI

Na XIII. izobraževalnih dnevih, ki jih je organiziralo Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije /Društvo defektologov Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko PeF Univerze v Ljubljani in Skupnostjo organizacij za usposabljanje Slovenije, od 09. do 11. maja 2005, je sodelovalo več kot 180 udeležencev, teoretikov in praktikov. Osnovna tema izobraževalnih dni je bila »Usmerjanje otrok in odraslih s posebnimi potrebami in zagotavljanje ustrezne pomoči v različnih izobraževalnih programih«.

Izhodišče za razpravo so poleg referatov teoretikov in praktikov, predstavljenih na izobraževalnih dnevih, predstavljali prispevki sedmih strokovnjakov, ki iz različnih vidikov in področij vstopajo k skrbi za osebe s posebnimi potrebami: mag. Lidija Kastelic, dr. Marija Kavkler, Natalija Vovk-Ornik, dr. Borut Bratanič, Nataša Uranker, dr. Majda Končar in dr. Branka D. Jurišić.

Na osnovi prispevkov in razprave ugotavljamo, da smo v Sloveniji z zakonskimi določili vzpostavili pogoje za uresničevanje nove koncepcije vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, da pa se v praksi pri usmerjanju oseb s posebnimi potrebami in pri izvajanju vzgoje in izobraževanja pojavljajo številna organizacijska, strokovna, etična, medresorska in druga odprta vprašanja, ki zahtevajo čimprejšnje odgovore in rešitve.

Na področju usmerjanja oseb s posebnimi potrebami ugotavljamo:
o člani komisij za usmerjanje bi morali imeti licenco,
o težave pri pridobivanju soglasij staršev za usmeritev otroka in za vključitev v posamezne programe,
o dolgotrajnost postopka do začetka izvajanja programa v škodo otroka, ob tem, da imajo člani komisij za usmerjanje malo časa za kakovostno diagnosticiranje,
o težave v zvezi z ustreznostjo usmeritve glede na vrste in stopnje motenj,
o pritiske šol in staršev na že izdane odločbe,
o potrebno je ugotavljanje ustreznosti usmeritve in izvajanje le-te itd.

Na področju programov vzgoje in izobraževanja ugotavljamo:
o programe za posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami je potrebno vključiti v doslej obstoječo mrežo programov,
o pripraviti je potrebno manjkajoče programe,
o izvesti evalvacije za uvedene programe,
o potrebno je proučiti prehajanje med programi,
o omejevanje izvajanja programov zaradi finančnih razlogov na ravni države in občin itd.

Zato bomo:
o ponovno zaprosili za razgovor z ministrom, dr. Zverom, na katerem ga bomo seznanili s problematiko na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami,
o oblikovali delovne skupine, ki bodo pripravile konkretne predloge sprememb in dopolnitev z utemeljitvami na področju
- zakonodaje,
- dela komisij za usmerjanje,
- programov za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami,
- zagotavljanja programov in kompetenc različnih strokovnih delavcev,
- izobraževalnih programov kadrov,
-
Kodeksa etike specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in pravil stroke - dolgoročen cilj,
o organizirali bomo razpravo v zvezi s spremembami in dopolnitvami Kodeksa etike specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.

Konkretne predloge bomo uveljavljali v ustreznih okoljih, v ministrstvih, Zavodu RS za šolstvo, PeF, Združenju ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, javnosti, ... Pri tem računamo na podporo Državnega sveta in dr. Zoltana Jana.

 

Zaključke pripravili:
mag. Lidija Kastelic
mag. Jan Ulaga
Urška Pušnik

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.