• 01
  • 03
  • 02

Arhiv dogodkov, poročil in zaključkov

2014

ZAHVALA DAN SRP 2014 Dobrna.pdf

VABILO DAN SRP 2014 Dobrna.pdf

DSRPS Dobitniki priznanj 2014.pdf

RAZPIS ZA IZBOR NAJKVALITETNEJŠEGA OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA GLASILA ZAVODOV ZA USPOSABLJANJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2014.pdf

RAZPIS ZA PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ DSRPS - PRIZNANJA ANTONA SKALE ZA LETO 2014.pdf

pdf icon Izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike 2014 - Prvo obvestilo

pdf icon Poziv za evidentiranje novih članov upravnih odborov komisij in predsedstva društva za obdobje 2014-2018

pdf icon Obrazec za evidentiranje 2014

pdf icon Razpis za sekcijska priznanja za leto 2014

 

 

2013

 

pdf iconVABILO - 26. SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA SRP

pdf iconRAZPIS ZA IZBOR NAJKVALITETNEJŠEGA OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA GLASILA ZAVODOV ZA USPOSABLJANJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2013

pdf iconRAZPIS ZA PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ DRUŠTVA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE PRIZNANJ ANTONA SKALE ZA LETO 2013

pdf icon Dobitniki sekcijskih priznanj za leto 2013

pdf icon Priprava strokovnih podlag za izdelavo akcijskega nacrta za otroke in mladino 2007-2008

pdf icon Program za otroke in mladino 2006-2016

Izobraževalni dnevi 2013

pdf icon Izobraževalni dnevi 2013 - Program, Prijava

word icon Prijava udeležbe na Izobraževalnih dnevih 9. in 10. april 2013

pdf icon Zbornik prispevkov Zgodnje odkrivanje in obravnavanje oseb s posebnimi potrebami


Občni zbor 2013

pdf icon Vabilo na Občni zbor 13

pdf icon Nacrt dela 2013 - osnutek

pdf icon Poročilo o delu 2012 - osnutek

pdf icon Poslovnik o delu občnega zbora

2012

Dan SRP 2012:

pdf iconDrage kolegice in kolegi - nagovor Mag. Alenke Golob

pdf iconNagrajena glasila Zavodov v letu 2012

pdf iconZapisnik seje komisije

pdf iconObrazložitev za Barbaro Hegeduš

pdf iconObrazložitev za Vojko Lipovšek

pdf iconCenter za sluh in govor MB - utemeljitev AS

 

pdf icon XX. izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike.

 

pdf icon Razpis za priznanja sekcij društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov slovenije za leto 2012

pdf icon 10. zimske športne igre delavk in delavcev zavodov za usposabljanje Republike Slovenije v veleslalomu


2011

pdf iconIXX. izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike - PRESEGANJE OVIR

pdf iconVabilo na občni zbor

pdf iconRazpis za izbor najkvalitetnejšega otroškega in mladinskega glasila zavodov za usposabljanje Republike Slovenije za leto 2011

pdf iconRazpis za podelitev najvišjih priznanj društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije - priznanj Antona Skale za leto 2011

pdf iconRazpis in prijavnica za 21. državno glasbeno revijo ''ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO''

pdf iconRazpis za priznanja sekcij za leto 2011

Seminar: Vzgoja v iskanju naslednjega koraka

pdf iconValentin Kralj

pdf iconViljem Ščuka: ASERTIVNOST v komunikaciji

pdf iconZAKLJUČKI DRŽAVNE KONFERENCE »URESNIČEVANJE PRAVICE DO UČENJA IN IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Z ZMERNIMI, TEŽJIMI IN TEŽKIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU


2010

Državna konferenca OCENJEVANJE ZNANJA učencev in dijakov s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

pdf iconVabilo na državno konferenco z naslovom »Ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v devetletni osnovni  in srednji šoli«

9. Zimske športne igre delavk in delavcev zavodov za usposabljanje republike Slovenije v veleslalomu

Sodelujete pri evidentiranju in predlaganju kandidatk oziroma kandidatov za posamezne nove člane organov društva

XVIII. Izobraževalni dnevi 2010

pdf iconRazpis za priznanja Antona Skale za leto 2010

pdf iconRazpis za priznanja otroških in mladinskih glasil zavodov za usposabljanje za leto 2010

pdf iconRazpis za priznanja sekcij za leto 2010


 

2009

pdf iconFotoutrinki s slavnostne akademije ob 60 - letnici organiziranega povezovanja strokovnih delavcev, ki ga je dne 26.12.2009 na Ljubljanskem gradu organiziralo Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

pdf iconZaključki državne konference z naslovom AKTUALNA VPRAŠANJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Murska Sobota

pdf iconMednarodna izmenjava - študijski obisk

Državna konferenca z naslovom AKTUALNA VPRAŠANJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Murska Sobota

pdf iconRazpis športnih tekmovanj za delavke in delavce v zavodih za usposabljanje

pdf iconZaključki državne konference ''USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI''

pdf iconKonferenca o vseživljenskosti z naslovom URESNIČEVANJE PRAVICE DO UČENJA IN IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Z ZMERNIMI, S TEŽJIMI IN TEŽKIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

Državna konferenca z mednarodno udeležbo z naslovom Mi + Vi = Skupaj

pdf iconII. strokovno srečanje na temo: ŽIVLJENJE OSEB Z DAWNOVIM SINDROMOM - ZGODNJA OBRAVNAVA

DAN SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE

Vabilo na virtualno konferenco uporabe ICT-ja v izobraževanju otrok s posebnimi potrebami (hrvaščina)

pdf iconZaključki posveta PROBLEMATIKA OTROK IN MLADOSTNIKOV S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI MOTNJAMI

pdf iconPosvet z naslovom Problematika otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

pdf iconDržavna konferenca o predšolskih otrocih s posebnimi potrebami - ZAKLJUČKI

pdf iconDržavna konferenca usmerjanje oseb s posebnimi potrebami v teoriji in praksi

pdf iconEvropski projekt eSwimming – plavanje kot terapija za otroke oz. osebe s posebnimi potrebami

Gradivo za občni zbor

pdf iconVabilo na državno konferenco o predšolskih otrocih s posebnimi potrebami

word iconXVII. izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektološki izobraževalni dnevi - nasilje kot fenomen

Vabilo na občni zbor

8. zimske športne igre delavk in delavcev zavodov za usposabljanje Republike Slovenije

Vabilo na okroglo mizo: etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov

pdf iconRazpis športnih tekmovanj za delavke in delavce v zavodih za usposabljanje

Seminar za mentorje glasil zavodov za usposabljanje

pdf iconRazpis za priznanja Antona Skale za leto 2009

pdf iconRazpis za priznanja otroških in mladinskih glasil zavodov za usposabljanje za leto 2009

Razpis za priznanja sekcij za leto 2009


 

2008

pdf iconDobitniki sekcijskih priznanj za leto 2008

Razpis za priznanja sekcij za leto 2008

pdf iconRazpis za priznanja Antona Skale za leto 2008

pdf iconRazpis za priznanja otroških in mladinskih glasil zavodov za usposabljanje za leto 2008

Slike iz xx. srečanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

word iconV spomin Janu Ulagi

pdf iconNačrt dela 2008

pdf iconXVI. izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike

Plan dela sekcije MVO za leto 2008

pdf iconSodelovanje na XVI izobraževalnih dnevih s predstavitvijo posterja


 

2007

pdf iconPoročilo o delu društva v letu 2007

pdf iconPosvet: Položaj oseb s posebnimi potrebami skozi razvojna obdobja v luči nove zakonodaje.

word iconZapisnik občnega zbora z dne 22. marec 2007

Zaključki okrogle mize »vzgoja, izobraževaje in rehabilitacija oseb s SAM«

Zaključki občnega zbora 2007

Zaključki izobraževalnih dni 2007

Vabilo na občni zbor

pdf iconZa kakovostno javno šolstvo

Zakon o osnovni šoli odgovor ministru

pdf iconPobuda za usposabljanje pri poučevanju angleškega jezika učence s posebnimi potrebami

Za kakovostno javno šolstvo, julij 2007

Dopis ministru dr. Zveru

word iconDopis za sekcijo upokojencev

word iconOdgovor Andragoškemu društvu

Poročilo o normativnih podlagah za delovanje  področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

word iconDobitniki sekcijskih priznanj za leto 2007

Dobitniki priznanj Antona Skale za leto 2007

Dobitniki priznanj otroška in mladinska glasila zavodov za usposabljanje za leto 2007

Načrt dela 2007


 

2006

word iconPoročilo o delu društva v letu 2006

pdf iconPosvet: Izenačevanje možnosti – posvet o izvajanju posebnega vzgojno izobraževalnega programa

Dopis ministru dr. Zveru

Zapisnik srečanja predstavnikov Društva in predstavnikov SOUS z ministrom, dr. Zverom

Dopis ministru dr. Zveru SOUS in Društva

Oporne točke za razpravo na MŠŠ

Dobitniki priznanj Antona Skale za leto 2006

word iconZapisnik 4. redne seje glavnega odbora Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društva defektologov Slovenije 2006

word iconZapisnik 3. redne seje glavnega odbora Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društva defektologov Slovenije 2006

word iconZaključki okrogle mize 2006

Predvidene akcije v CENTRU ZA USPOSABLJANJE INVALIDNIH OTROK »JANKA PREMRLA VOJKA« VIPAVA, ŠOL.L. 2006/ 2007

Zaključki strokovnega posveta o izvajanju posebnega vzgojno-izobraževalnega programa za osebe z motnjami v duševnem razvoju

XIV. izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektološki izobraževalni dnevi - Zaključki

Zaključki 3. kongresa društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije

Poslovnik o delu Občnega zbora

Poročilo o delu Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije/Društva defektologov Slovenije v obdobju 2002-2006

Pripombe na "Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami"

Načrt dela 2006


 

2005

Poročilo o delu 2005

Dobitniki sekcijskih priznanj 2005

Razstava Kaj, kako? Zakaj tako?

Jesensko srečanje s starši na OŠ Kozara Nova Gorica

word iconRezultati letnega športnega srečanja 2005

Predlog za dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

XIII. izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike/defektološki izobraževalni dnevi- zaključki

Načrt dela 2005


 

2004

Poročilo o delu 2004

Usmerjanje oseb s posebnimi potrebami in vključevanje v programe, 2004


 

2003

Mesto in vloga defektologa, 2003

Deinstitucionalizacija, 2003

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.