• 03
 • 01
 • 02

Predstavitev

zbornik 60-letnicaDruštvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije je prostovoljna strokovna in poklicna organizacija, ki združuje strokovnjake, ki s poklicnim znanjem pomagamo otrokom, mladostnikom in odraslim s posebnimi potrebami na področju vzgoje in izobraževanja, usposabljanja, zdravstva, socialnega varstva in zaposlovanja. Kot strokovno združenje vključuje specialne in rehabilitacijske pedagoge/defektologe po strokovni izobrazbi, socialne pedagoge ter druge strokovne delavce, ki delajo z ljudmi s posebnimi potrebami.

Namen Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije je povezovanje in združevanje strokovnih delavcev, izmenjava izkušenj med člani, skrb za strokovno rast in strokovno izpopolnjevanje članov ter zastopanje poklicnih interesov. Poleg tega je osnovna naloga društva kot neprofitne organizacije, obveščanje javnosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike ter sodelovanje z ustreznimi domačimi, tujimi ter mednarodnimi združenji in organizacijami.

Poleg zastopanja poklicnih interesov članov Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije je osnovna naloga društva skrb za strokovno rast oziroma napredek pri strokovnem delu z otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami. Zato si Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije preko svojih različnih organov in delovnih teles prizadeva za uveljavljanje svojih stališč pri državnih organih in pristojnih ministrstvih do posameznih vsebinskih vprašanj, ki zadevajo skrb za osebe s posebnimi potrebami.

Osnovna oblika dela in povezovanje članov društva so sekcije društva, ki so organizirane po posameznih strokovnih področjih. Sekcije društva delujejo kot strokovni društveni organi za proučevanje, obravnavanje in pospeševanje usposabljanja posameznih vrst otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami.

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije ima naslednje sekcije, in sicer:

 • LMDR sekcija - za področje usposabljanja oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju;
 • ZTTMDR sekcija - za področje usposabljanja oseb z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju;
 • ČVM sekcija - za področje usposabljanja oseb s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
 • SURDO sekcija - za področje usposabljanja gluhih in naglušnih oseb;
 • LOGO sekcija - za področje usposabljanja oseb z govorno-jezikovnimi motnjami;
 • TIFLO sekcija - za področje usposabljanja slepih in slabovidnih oseb;
 • FIBO sekcija - za področje usposabljanja gibalno oviranih oseb;
 • MS sekcija - za področje mobilne specialno in rehabilitacijsko pedagoške službe;
 • IP sekcija - za področje inkluzivne pedagogike;
 • Sekcija študentov;
 • Sekcija upokojenih specialnih pedagogov.

Delo Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije povezuje, koordinira in usmerja Glavni odbor društva s pomočjo predsedstva in stalnih komisij.

Glavne vsakoletne naloge društva oziroma dejavnosti so:

 • organizacija  seminarja – IZOBRAŽEVALNI DVEVI SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE
 • izdaja strokovne revije – DEFEKTOLOGICA SLOVENICA -SPECIALNA IN REHABILITACIJSKA PEDAGOGIKA (letno dve do tri številke);
 • organizacija enodnevnega srečanja članov
 • izvedba razpisa za podelitev najvišjih priznanj ANTONA SKALE  in priznanj sekcij;
 • izvedba razpisa za izbor otroških oziroma mladinskih glasil zavodov za usposabljanje;

Svoj program dela oziroma nalog sprejmejo tudi sekcije društva, ki vsako leto izvedejo vsaj po eno do dve pomembnejši skupni nalogi.

V Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije je vključenih več kot 1100 članov. Člani so kot strokovni delavci zaposleni v različnih večjih in manjših ustanovah (zavodih, enotah, oddelkih, službah) s področja šolstva, socialnega varstva in zdravstva, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami, upokojeni specialni pedagogi in tudi študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike.

prvi diplomanti visja pedagoska sola
   
Prvi diplomanti Višje pedagoške šole,
smer ortopedagogika (oktober 1955)
 Višja pedagoška šola v Ljubljani
(letnik 1955/57)

Kontakt

Linhartova cesta 51
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 280-34-53
Faks: 01 280-34-51
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.